5 jaar Picobrouwerij Alvinne

8 12 2009

In december 2004 kregen we van accijnzen groen licht om te brouwen en kon Picobrouwerij Alvinne officieel als brouwerij van start gaan. Het waren vijf jaren met vallen en opstaan. In die vijf jaar hebben we ongelooflijk veel geleerd, fantastische mensen leren kennen en heel wat vrienden gemaakt. De brouwerij is in die tijd zijn chalet ontgroeid en zorgde met initiatieven als Den Proefzolder, Den Bierzolder (welke andere brouwerij verkoopt naast de eigen producten ook de betere binnen- en buitenlandse bieren, De Struise Brouwers even buiten beschouwing gelaten Wink) en de brouwcursus voor een vernieuwende wind. We zijn trots op wat we bereikt hebben en hopen nog jaren met passie en liefde voor het bier verder te gaan. Beste vrienden, we willen jullie langs deze weg danken. Iedereen, van de toevallige klant tot de gedreven medewerker, iedereen die op welke manier ook zijn steentje heeft bijgedragen tot ons welslagen, iedereen die ons genegen is, bedankt!

We hebben echter nog heuglijk nieuws te melden. Op 1 januari wordt het Alvinne-team versterkt met een derde partner, Marc De Keukeleire. Marc is voor de bezoeker van Den proefzolder en in Bleskringen geen onbekende. Zijn roots liggen net als deze van ons in het amateurbrouwen. Marc is echter van heel wat meer markten thuis. Hij maakt kaas en bakt zuurdesembrood. Zijn gist, de Morpheusgist, zou wel eens de Alvinne huisgist kunnen worden. De gist werd gebruikt in Kerasus en Alvino, maar vooral recente experimenten met Podge Belgian Stout en Balthazar stemmen ons bijzonder tevreden. Met Marc halen we ook een expert in reiniging- en desinfectiemiddelen in huis. Maar bovenal wordt het team versterkt met iemand die dezelfde passie en liefde voor het bier deelt. Er staan Alvinne nog mooie tijden te wachten.

Met schuimende biergroeten,

Glenn, Davy & Marc

Picobrouwery Alvinne, 5 years of brewing

8 12 2009

In december 2004 we got a green light from accize to become an official brewery (before that we were a brewfirm brewing at De Graal). In those five years we had some good and bad times. We have learnt a lot during that time, we’ve met some fantastic people and made a lot of friends. The brewery has outgrown the wooden chet and tryed to be innovative with projects like Den Proefzolder, Den Bierzolder and brewingclasses for homebrewers. We are proud of what we achieved and hope to go on for many more years with passion for craftbeer. My friends, we would like to thank everyone who helped us during those five years, among them quite a lot of people visiting this blog. Thank you!

We have some more good news. From january 1st, the Alvinne-team will have a third partner, Marc De Keukeleire. Marc has his roots in homebrewing and cultivated his own yeast, Morpheus-yeast. We’ve been using this yeast in several of our beers lately (last batch Podge and Balthazar, Alvino, Kerasus). Marc is also an expert on cleaning and desinfection. But above all, he’s someone who shares our passion and love for good beer. We have some good times ahead of us. cheers!

Glenn, Davy & Marc